SONY DSC

FOTOKLUBB

HANGÖ
Lentonäytös18_n

hangon fotokerho ry

Hangö fotoklubb RF

Tervetuloa Hangon fotokerhon kotisivuille. 

Hangon fotokerho ry on perustettu vuonna 2011 ja on siis nuori kerho. Kerholla on reilut kaksikymmentä jäsentä. Kerhon tavoitteet ovat ylläpitää ja edistää kiinnostusta valokuvaan ja valokuvaukseen. Kerho järjestää tapaamisia, kursseja, matkoja ja kilpailuja. Tapaamme kuukauden toisena tiistaina kerhon tiloissa, joka sijaitsee Hangon Keskustan "Forumin talossa". Kerhohuoneella on myös pieni valokuvausstudio.

Välkommen till Hangö fotoklubb rf´s hemsida. 

Hangö Fotoklubb är grundat 2011 och är således en ganska ung förening. Föreningen har för tillfället ett trettiotal medlemmar i olika åldrar. Fotoklubben syfte är att befrämja intresset fotografi. Klubben arrangerar möten, exkursioner, tävlingar och kurser. Månadsmöte hålls andra tisdagen i månaden på klubblokalen som finns i "Forumhuset" i centrala Hangö. I klubblokalen finns också en liten hembyggd fotostudio. 

information -

tietoja & uutisia

Aloitimme helmikuun 2022 alusta ikkunanäyttelyiden sarjan kerhohuoneen ikkunassa.  Ikkunanäyttely on kerhon ikkunassa Vuorikatu 21 sisäpiha, Afryn ja OPn välissä, portaiden takana.  Näyttely jatkuu toistaiseksi, vaihtuen kerran kuussa.  Näyttelyaikoja saa yhä varata Ollilta!

2021-05-22T11_19_38
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

yhdistyksestä-FÖRENNINGEN

 Oletko kiinnostunut liittymään kerhon jäseneksi? 

Jos olet kiinnostunut valokuvauksesta ja kuvankäsittelystä seka muustakin valokuviin liittyvästä, olet tervetullut kerhoomme. Pääsääntöisesti kokoonnumme kuukauden toinen tiistai kerhohuoneellamme "Forumin talossa" (syys-toukokuussa).  Linkki liittymislomakkeeseen:  

Vill du bli medlem i vår Förening? 

Om du är intresserad av fotografering och fotoredigering samt annat som har med fotografering att göra så är du varmt välkommen till vår klubb. Vi träffas allt som oftast andra tisdagen varje månad (september-maj) i vår klubblokal. Klubblokalen befinner sig i Forum-huset.  Länk till anmälningsformuläret: 


 Hallitus /Styrelsen

 Puheenjohtaja/Ordförande 

Olli Moisiola   ollimoi@gmail.com 


 Varapuheenjohtaja/Viceordförande 

Liinu Petterson   liinupetterson@gmail.com 


 Sihteeri/Sekreterare

Leea Bäckman    040-5654886   info@hangofotoklubb.com 


Rahastonhoitaja/Kassör 

Laila Suortti    0400-547443 


 Styrelsemedlemmar/Hallituksen jäsenet

Esa Nuuttila, Ari Joenniemi, Ville Seppälä

 Jäsenmaksu on 30 euroa. Maksu viimeistään 30.03.  alla olevalle tilille. Liitä viestiin nimesi ja yhteystietosi.

Osuuspankki/Andelsbanken FI27 5549 8320056757

 Medlemsavgift/Jäsenmaksu Medlemsavgiften är 30 euro. Avgiften skall betalas in på Hangö Fotoklubbs kontot nedan senast den 30.03. 2023 Skriv som meddelande dina kontaktuppgifter 

2022-09-03T13_53_12
2022-09-04T14_14_42
2022-09-04T18_15_28
2022-09-04T14_11_36
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
KerhoPaatissa_n

Studio

 Avaimet 

 Kerhon jäsenillä on mahdollisuus käyttää Kerhohuoneella olevaa studiota. Avaimen kerhohuoneeseen saa Lailalta tai Ollilta 

 • Jos haluat tulostaa kuvia ota yhteys Olliin 

 - A4 kerhon paperilla 3,50€/kpl, omalla 3,00€/kpl 

 - A3 kerhon paperilla 5,00€/kpl /omalla 4,00€ 

 Nycklar 

 Föreningsmedlemmarna har möjlighet att att använda sig av studion som vi har på vår klubblokal. Nyckeln kan fås av Laila eller Olli mot kvittering. Nyckeln skall återlämnas på avtalad tid tillbaka till nyckelansvarig 

 • Om du vill print, kontakt Olli

 - Print A4 med papper från klubben 3,50€/st, eget 3,00€/st 

 - A3 papper 5,00€/st med papper från klubben/eget 4,00€ 

 


REKISTERISELOSTE HANGON FOTOKERHO RY HANGÖFOTOKLUBB RF HENKILÖTIETOREKISTERISTÄ

Rekisterinpitäjä

Laadittu 1.3.2024

Nimi: Hangon Fotokerho ry Hangö Fotoklubb rf

Osoite: c/o Laila Suortti Käsityöläiskatu 29, 10900 Hanko

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Olli Moisiola, Puhelin: 040 522 1962

Lisätiedot ja oikaisupyynnöt: Sähköpostilla ollimoi@gmail.com

Rekisterinpitäjän toimiala Aatteellinen yhdistys, Y-tunnus 2691294-8

Rekisteriseloste Hangon Fotokerho ry Hangö Fotoklubb rf:n henkilötietorekisteristä

Hangon Fotokerho ry yhdistää alueen harrastajat ja kehittää jäseniensä osaamista. Toimintaan liittyen Jäsenseura käsittelee henkilötietoja. Jäsenseura on tehnyt yhdistyslain ja yhdistysrekisteriasetuksen mukaisen ilmoituksen toiminnastaan.

Toiminnassa käytettävä rekisteri

Hangon Fotokerho ry:n jäsenrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri koostuu Hangon Fotokerho ry:n ilmoittautumislomakkeella jäseneksi liittymisen yhteydessä annetuista henkilötiedoista. Henkilötietoja käytetään jäsenyyden tunnistamiseen, toiminnan kehittämiseen, yhteydenpitoon ja tiedon välittämiseen seuran ja jäsenten välillä valokuvausharrastukseen liittyen sekä erilaisten maksutietojen hallintaan ja ylläpitoon, kuten jäsen- ja kurssimaksut. Tietoja saatetaan tarvita, esimerkiksi kokoonnuttaessa ryhmänjohtajan apuna yhteydenpitoon sekä turvallisuustarkoituksessa kuvausretkiin tai kuvaustyöpajoihin liittyen.

Kuvaus rekisteriin kerättävistä tiedoista

Rekisteriin tallennetaan seuraavat henkilötiedot: Etunimi, sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, liittymisaika, jäsenmaksutieto. Lisäksi rekisteriin tallentuvat jäsenen osallistumistiedot erilaisiin seuran ryhmiin ja tapahtumiin.

Tietojen luovutus

Hangon Fotokerho ei luovuta henkilötietoja kolmannelle osapuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Hangon Fotokerho ry:n kattojärjestön Suomen Kameraseurojen Liitto ry:n (SKsL) jäsenrekisteriin. Tietoja luovutetaan vain niiltä osin, kuin SKsL:n jäsenmaksun ja sen järjestämien näyttelyjen sekä koulutusten osallistumisoikeuden tarkistamista varten on tarpeellista. SKsL ry ja Hangon Fotokerho käyttävät samaa Flomembers jäsenrekisteriä.

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Hangon Fotokerho ry:n jäsentiedot talletetaan verkossa toimivaan FloMembers jäsenrekisteriin. Palvelu täyttää Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset.

Käytön valvonta

Pääsy henkilötietoihin on Hangon Fotokerho ry:n ja SKsL:n hallituksen jäsenillä sekä näiden hallitusten valtuuttamilla henkilöillä, jotka tarvitsevat henkilötietoja näiden yhdistysten asioiden hoitamisessa. Salasana on henkilökohtainen ja pääsy jäsenrekisteriin tarkistetaan aina kun hallituksissa henkilöt tai henkilöiden tehtävät vaihtuvat. Yhdistysten hallitukset ovat perehtyneet lainsäädäntöön.

Rekisteröidyn oikeudet

Hangon Fotokerhon jäsen saa jäseneksi liittyessään kirjautumistunnukset FloMembers-järjestelmässä oleviin omiin tietoihinsa ja voi itse oikaista tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen tai vanhentuneen tiedon. Kun jäsen haluaa erota Hangon Fotokerhosta, voi omissa tiedoissa jättää eropyynnön ja ko. jäsenen tiedot poistetaan järjestelmästä ja palvelimelta suoja-ajan jälkeen pysyvästi. Ratkaisevaa tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa on tiedon käyttötarkoitus jäsenen harrastukseen liittyen, esimerkiksi että säännöllinen tiedottaminen tapahtuu vain sähköpostilla.

Tietojen luovutus EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle

Henkilötietolain (523/1999) 22 §:ssä ilmaistun pääsäännön mukaan henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan, jos kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso. FloMembersin yhteistyökumppanit ovat osaltaan sitoutuneet tähän ja noudattavat GDPR:n vaatimuksia, kun tietoja siirretään EU:n ulkopuolelle.

Flomemebers / FloApps Oy:n palvelun tietosuojasta löytyy tietoa täältä=> Tarkempi tietoturvakuvaus on saatavilla pyynnöstä.